06.05.2014

Otwarte sesje dla mieszkańców w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka

Zapraszamy na otwarte sesje Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka "Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata" które odbędą się 9 i 10 maja  w Muzeum Zamek, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 

Zapraszamy na otwarte sesje Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka "Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata" które odbędą się 9 i 10 maja  w Muzeum Zamek, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 

9 MAJA 2014 (PIĄTEK)

16.00 – 17.30 ZAMEK PIASTOWSKI
EUROPA CHRZEŚCIAJŃSKA, MUZUŁMAŃSKA CZY ŚWIECKA?
Musa Czachorowski: Dlaczego boimy się Muzułmanów?
dr Manfred Deselaers: Żydzi, muzułmanie, katolicy – ekumenizm w kościele?
Adam Szostkiewicz: Czy Europa potrzebuje religii, a religia Europy?
Prowadzenie dyskusji: Jerzy Sadecki

18.00 – 19.30 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
MIGRACJE – ASYMILOWAĆ CZY UTRWALAĆ ODMIENNOŚCI ETNICZNE
I KULTUROWE?
Maciej Zaremba Bielawski: Źródła rasizmu i ksenofobii w otwartych na imigrację społeczeństwach skandynawskich
Gabriela Lesser: Czy polityka multi-kulti w Niemczech poniosła klęskę?
Prowadzenie dyskusji: dr Alicja Bartuś

10 MAJA 2014 (SOBOTA)

9.30 – 11.30 Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
POLSKA DLA POLAKóW?
Udział biorą: Zbigniew Gluza, Beata Machul-Telus, Paula Sawicka, dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
dr Artur Szyndler. Prowadzenie dyskusji: dr Piotr Trojański


PRELEGENCI I MODERATORZY DYSKUSJI

EUROPA CHRZEŚCIAJŃSKA, MUZUŁMAŃSKA CZY ŚWIECKA?
Musa Czachorowski / dziennikarz, poeta /. Członek Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, rzecznik prasowy Muftiego RP. Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”, stały współpracownik czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos totoriai”.
dr Manfred Deselaers / niemiecki ksiądz katolicki /. Wiceprezes krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Autor m.in. biografii Rudolfa Hößa, komendanta obozu Auschwitz.

Adam Szostkiewicz / dziennikarz, tłumacz i publicysta /. Działacz opozycji w okresie PRL; działacz KIK. Pracował w „Tygodniku Powszechnym”, był również dziennikarzem Polskiej Sekcji BBC World Service w Londynie. Od 1999 r. w tygodniku „Polityka”. Jest laureatem nagrody publicystycznej Krakowskiej Fundacji Kultury. W 2006 r. otrzymał nagrodę im. Mordechaja Anielewicza za działalność w zwalczaniu ksenofobii i antysemityzmu oraz utrwalaniu tolerancji.

Jerzy Sadecki / dziennikarz i publicysta /. Pracował w „Gazecie Krakowskiej” i „Rzeczpospolitej”. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor m.in. książki: Trzynastu. Premierzy Wolnej Polski i Ambasador (wywiad rzeka z Jerzym Bahrem).

MIGRACJE – ASYMILOWAĆ CZY UTRWALAĆ ODMIENNOŚCI ETNICZNE I KULTUROWE?

Maciej Zaremba Bielawski / historyk i dziennikarz /. Pracuje dla największego szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”. Za swe artykuły otrzymał wiele nagród m.in., Nagrodę Akademii Szwedzkiej, Wielką Nagrodę Dziennikarską i Złote Pióro Publicystów. W 1997 r. w książce De rena och de andra… ujawnił sprawę przymusowej sterylizacji w Szwecji osób „niepożądanych” (w Polsce ukazała się ona pod tytułem Higieniści). Wydział prawa uniwersytetu w Lund uhonorował go tytułem doktora honoris causa.

Gabriela Lesser / historyk i dziennikarz /. Wieloletnia korespondentka niemieckojęzycznych gazet w Europie (m.in. „Die Tageszeitung“ i „Jüdische Allgemeine“ (Berlin), „Der Standard“ (Wiedeń), „Der Bund“ (Berno), „Das Luxemburger Wort“ (Luksemburg). Komentatorka polityczna, ekspert i doradca w radiu i telewizji w Polsce i w Niemczech. Specjalizuje się w sprawach relacji polsko-europejskich, ale pisze też o wschodnich sąsiadach Polski. Jest autorką licznych publikacji na temat Holokaustu i II wojny światowej oraz relacji polsko-żydowskich i polsko-niemieckich.

dr Alicja Bartuś / politolożka i dziennikarka /. Zajmuje się porównywaniem mechanizmów zbrodni ludobójstwa i edukacją na rzecz praw człowieka. Kieruje Zakładem Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego WSB w Chorzowie. Od wielu lat związana jest z oświęcimską Fundacją MDSM. Członkini Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie oraz Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie.

POLSKA DLA POLAKóW?

Zbigniew Gluza / prezes Ośrodka Karta i redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”/. Przewodniczący Rady Programowej Domu Spotkań z Historią w Warszawie, członek Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyróżniony Medalem św. Jerzego, Nagrodą im. Jerzego Giedroycia, nagrodą „Joseph Conrad Literature Medal”. W 2009 r. Ośrodkowi Karta przyznano Nagrodę Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski – Pro Publico Bono.

Beata Machul – Telus / politolożka i pedagożka /. Sekretarz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP; prezeska Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM.

Paula Sawicka / psycholożka i tłumaczka /. W latach 70. i 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, od 2004 prezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Z Markiem Edelmanem napisała I była miłość w getcie, opublikowała (z Krzysztofem Burnetką) Prosto się mówi jak się wie – zbiór tekstów Marka Edelmana.

dr Artur Szyndler / religioznawca /. Zajmuje się historią społeczności żydowskiej w Oświęcimiu. Pracuje w Instytucie Politologii PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska / antropolożka /. Pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. i współpracuje z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Od lat działa w Stowarzyszeniu Romów w Polsce. Redaktor naczelna kwartalnika „Dialog-Pheniben”. Autorka artykułów i publikacji na temat społeczności romskiej, m.in. Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce.

dr Piotr Trojański / historyk /. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Żydów i dydaktyki historii. Pracuje w Instytucie Historii UP im. KEN w Krakowie. Doradca akademicki w MCEAH w Państwowym Muzeum