02.12.2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Oświęcim w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2017 roku.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Oświęcim w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2017 roku. W załączeniu ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Oświęcim w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2017 roku. W załączeniu ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty.