07.01.2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt rozstrzygnięty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ekologii i Ochrony zwierząt oraz Ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Termin realizacji zadań: 01.01.2021 – 31.12.2021
Kwota przeznaczona na zadania 187 000,00 zł

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota w zł
1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” – Oddział Oświęcimski Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 183 000
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Opieka nad bezdomnymi kotami 4 000

Zestawienie przyznanych dotacji