07.01.2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt rozstrzygnięty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ekologii i Ochrony zwierząt oraz Ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Termin realizacji zadań: 01.01.2021 – 31.12.2021
Kwota przeznaczona na zadania 187 000,00 zł

Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaKwota w zł
1.Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” – Oddział OświęcimskiProwadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt183 000
2.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w PolsceOpieka nad bezdomnymi kotami4 000

Zestawienie przyznanych dotacji