13.02.2013

Palmy wielkanocne-warsztaty dla dzieci

W polskiej tradycji jest wiele zwyczajów i obrzędów, które towarzyszą nam od wieków. Niektóre jeszcze praktykujemy, a o innych już nie pamiętamy.

Pracownicy Muzeum Zamek w Oświęcimiu starają się podtrzymać ginącą tradycję, proponując dzieciom uczestnictwo w wiosennych zajęciach edukacyjnych i warsztatach plastycznych. Tym razem chcą zainteresować najmłodszych tradycją wicia palmy wielkanocnej.

W polskiej tradycji jest wiele zwyczajów i obrzędów, które towarzyszą nam od wieków. Niektóre jeszcze praktykujemy, a o innych już nie pamiętamy.

Pracownicy Muzeum Zamek w Oświęcimiu starają się podtrzymać ginącą tradycję, proponując dzieciom uczestnictwo w wiosennych zajęciach edukacyjnych i warsztatach plastycznych. Tym razem chcą zainteresować najmłodszych tradycją wicia palmy wielkanocnej.

Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa, z którą wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała się na Kurpiach oraz w Małopolsce w Lipnicy Murowanej i w Rabce. W zależności od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania.

 

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą wykonywać własną palmę kurpiowską. Dodatkową atrakcją będzie wykonanie jak najwyższej – Zamkowej Palmy.

W Lipnicy i w Rabce rokrocznie odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. W roku 2012 I miejsce zdobyła palma w Lipnicy Murowanej licząca 32 metry i 65 cm wykonana przez Zbigniewa Urbańskiego. Jednak największą palmę wykonano w 2008 roku, miała długość 33,39 m.

Warsztaty odbywać się będą od 11 – 22 marca 2013 r. a skierowane są do uczniów klas III – V szkół podstawowych.