01.09.2016

Pamięć o 1 września 1939 roku

 

1 września, w 77. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej, na placu Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Delegacje m.in. władz miasta, powiatu, szkół, spółek, kombatantów w hołdzie ofiarom tej najtragiczniejszej w dziejach ludzkości wojny złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.  

 

 

 

1 września, w 77. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej, na placu Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Delegacje m.in. władz miasta, powiatu, szkół, spółek, kombatantów w hołdzie ofiarom tej najtragiczniejszej w dziejach ludzkości wojny złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.