10.07.2012

Pamięci pomordowanych kresowian


Na oświęcimskim cmentarzu parafialnym, w minioną sobotę,  uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę, upamiętniającą Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na wschodnich Kresach II Rzeczpospolitej Polskiej w latach drugiej wojny światowej.

Władze miasta reprezentowali Maria Pędrak zastępca prezydenta i Piotr Hertig przewodniczący Rady Miasta.  

Słowo do uczestników tej niezwykle wzruszającej uroczystości skierowali ks. Jerzy Brońka proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu, a w imieniu organizatorów Włodzimierz Paluch.


Na oświęcimskim cmentarzu parafialnym, w minioną sobotę,  uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę, upamiętniającą Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na wschodnich Kresach II Rzeczpospolitej Polskiej w latach drugiej wojny światowej.

Władze miasta reprezentowali Maria Pędrak zastępca prezydenta i Piotr Hertig przewodniczący Rady Miasta.  

Słowo do uczestników tej niezwykle wzruszającej uroczystości skierowali ks. Jerzy Brońka proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu, a w imieniu organizatorów Włodzimierz Paluch.

Inicjatorami odsłonięcia tablicy były środowiska kresowe i Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowa – Wschodnich w Oświęcimiu. 

 

 

 

 

 

 

fot. Adam Cyra