17.09.2012

Pamiętano o 17 września

 

Władze miasta, radni, delegacje szkół, przedstawiciele Związku Sybiraków uczciły dzisiaj 73. rocznicę napaści ZSRR na Polskę składając kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i grobach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych na cmentarzu parafialnym.

 

Władze miasta, radni, delegacje szkół, przedstawiciele Związku Sybiraków uczciły dzisiaj 73. rocznicę napaści ZSRR na Polskę składając kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i grobach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych na cmentarzu parafialnym.