16.06.2014

Pamiętano o pierwszych więźniach KL Auschwitz

 14 czerwca odbyły się uroczystości 74. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. W uroczystościach wziął udział Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. Przed południem, w intencji ofiar nazistów, odprawiona została msza święta, której przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Roman Pindel. Duchowny podkreślił w homilii, że stając przed ołtarzem, uświadomił sobie, iż po raz pierwszy odprawia eucharystię w miejscu kaźni taki wielu ludzi. – Sprawujemy ją dla upamiętnienia początku obozu, pierwszych więźniów, którzy tu przybyli – podkreślił.

 

 14 czerwca odbyły się uroczystości 74. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. W uroczystościach wziął udział Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. Przed południem, w intencji ofiar nazistów, odprawiona została msza święta, której przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Roman Pindel. Duchowny podkreślił w homilii, że stając przed ołtarzem, uświadomił sobie, iż po raz pierwszy odprawia eucharystię w miejscu kaźni taki wielu ludzi. – Sprawujemy ją dla upamiętnienia początku obozu, pierwszych więźniów, którzy tu przybyli – podkreślił.

 

 

Później pod Ścianą Straceń przy bloku 11 uczestnicy upamiętnili Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Kwiaty składano także przy budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Były też okolicznościowe przemówienia.

74 lata temu niemieccy naziści przewieźli z więzienia w Tarnowie i osadzili w nowo powstałym obozie koncentracyjnym Auschwitz grupę 728 polskich więźniów politycznych. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 1940-1945 hitlerowcy deportowali do Auschwitz około 150 tys. Polaków. Stanowili oni drugą co dowielkości, po Żydach,  grupę więźniów obozu. Co najmniej połowa z nich zginęła w Auschwitz, a wielu kolejnych po przeniesieniu do innych obozów. Od 2006 r. decyzją Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.