08.03.2013

Parking u zbiegu Dąbrowskiego i Chopina wyłączony z parkowania w dni targowe

Od jutra – 9 marca – na czas remontu oświęcimskiego targowiska parking znajdujący się u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Chopina w dni targowe będzie służył jako dodatkowe miejsce handlu. Duża liczba stoisk ustawiona wzdłuż ulicy Dąbrowskiego nie stwarzała odpowiednich warunków zarówno dla handlujących jak i kupujących. Administrator targowiska Zakład Usług Komunalnych w uzgodnieniu z miastem podjął decyzję o przeniesieniu stanowisk na parking. 
Oznacza to, że w czwartki, soboty i niedziele mieszkańcy miasta nie będą mogli tam parkować.

Od jutra – 9 marca – na czas remontu oświęcimskiego targowiska parking znajdujący się u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Chopina w dni targowe będzie służył jako dodatkowe miejsce handlu. Duża liczba stoisk ustawiona wzdłuż ulicy Dąbrowskiego nie stwarzała odpowiednich warunków zarówno dla handlujących jak i kupujących. Administrator targowiska Zakład Usług Komunalnych w uzgodnieniu z miastem podjął decyzję o przeniesieniu stanowisk na parking. 
Oznacza to, że w czwartki, soboty i niedziele mieszkańcy miasta nie będą mogli tam parkować.

Kupcy o przeniesieniu zostali już poinformowani. Swoje ewentualne uwagi mogą przekazywać do administracji targowiska.