19.07.2012

Paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne przez 5 lat

 

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewodzki od 11 sierpnia paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat. Dzięki zmianie rodzice nie będą już musieli co rok starać się o nowe dokumenty dla swoich dzieci, bo do tej pory dzieciom do 5. roku życia wydawano paszporty tymczasowe lub biometryczne ważne tylko rok. Opłata za wydanie paszportu dla dziecka nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła – jak dotychczas – 30 zł.

 

 

 

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewodzki od 11 sierpnia paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne będą przez 5 lat. Dzięki zmianie rodzice nie będą już musieli co rok starać się o nowe dokumenty dla swoich dzieci, bo do tej pory dzieciom do 5. roku życia wydawano paszporty tymczasowe lub biometryczne ważne tylko rok. Opłata za wydanie paszportu dla dziecka nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła – jak dotychczas – 30 zł.

 

Nowy przepis wejdzie w życie 11 sierpnia, więc do 10 sierpnia dzieciom do 5. roku życia będą jeszcze wydawane paszporty z rocznym terminem ważności.

Bez zmian pozostają też terminy ważności paszportów dla dzieci starszych. Dla dzieci w wieku 5-13 lat dokument jest ważny przez 5 lat, a dla dzieci powyżej 13 roku życia – przez 10 lat.

Każde dziecko podróżujące poza granicami Polski musi posiadać własny dokument tożsamości. W państwach strefy Schengen może to być dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport. Wszystkie wpisy dzieci do paszportów rodziców straciły już ważność.

 

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki