20.04.2021

PATRIOTYCZNY PORTRET MIASTA

Już za kilkanaście dni ponownie świętować będziemy Dzień Flagi RP oraz 230. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co roku z tej okazji odbywały się liczne wydarzenia i akcje.
Jednak, ponownie jak w ubiegłym roku, możliwości organizacji przedsięwzięć są znacznie ograniczone.
Mimo to, Urząd Miasta Oświęcim postanowił kontynuować działania patriotyczne do udziału w których serdecznie zapraszamy! (Z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności)

Jedną z nich jest: PATRIOTYCZNY PORTRET MIASTA czyli nasz wspólny obraz radosnego świętowania Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja stworzony ze zdjęć nadesłanych przez mieszkańców. To będzie wasz patriotyczny portret. Pokażmy siłę i energię wypływającą z dumy, że jesteśmy Polakami.

Zapraszamy Was do udziału w tej zabawie. Przygotujcie swoją patriotyczną majówkę i wyślijcie na adres pm@um.oswiecim.pl podając swoje imię. Szczegóły w regulaminie.
Na najciekawsze zgłoszeni czekają nagrody – VOUCHERY do oświęcimskich lokali gastronomicznych o wartości 50 zł!

Na zgłoszenia czekamy do godziny 23.59 dnia 3 maja br. 🙂
Podpowiedzią co i jak pokazać niech będą ubiegłoroczne zgłoszenia do pierwszej edycji naszej zabawy. Oto one: https://oswiecim.pl/patriotyczny-portet-oswiecimia-2020/
Zapraszamy do wspólnego świętowania i przesyłania prac i zdjęć!
—–

 

Regulamin
Organizatorem akcji jest Miasto Oświęcim

Cel akcji:
– kultywowanie wartości i postaw patriotycznych,
– wzmocnienie uczuć patriotycznych,
– umożliwienie mieszkańcom Oświęcimia zaprezentowania indywidualnych zdolności,
– integracja międzypokoleniowa.

I. Założenia organizacyjne:
1. Jedna osoba może zgłosić do akcji tylko jedną fotografię. Nie można zgłaszać zdjęć, które brały udział we wcześniejszych akcjach.
2. Fotografię wraz ze zgłoszeniem należy wysłać na adres email: pm@um.oswiecim.pl
3. Termin nadsyłania zgłoszeń do 3 maja 2021r. godz. 23.59.
4. Przesyłając fotografię wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na jego publiczną prezentację na miejskiej stroni internetowej oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
5. Nadesłanie zgłoszenia oznacza posiadanie przez uczestnika akcji praw autorskich do zdjęcia.
6. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w akcji fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej rozdzielczości, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego.
8. Ogłoszenie nagrodzonych prac nastąpi do dnia 7 maja 2021r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach akcji drogą elektroniczną. Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną zamieszczone na fb oraz stronie internetowej Organizatora.
9. Dla autorów najciekawszych zdjęć czekają nagrody – VOUCHERY do oświęcimskich lokali gastronomicznych o wartości 50 zł!

II. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udziału w zabawie patriotycznej, w tym do prezentacji na stronie internetowej www.oswiecim.pl oraz i miejskich mediach społecznościowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zabawy patriotycznej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zabawy patriotycznej.
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zabawie patriotycznej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 


Do ściągnięcia: