08.06.2012

Pieniądze na remont sanktuarium

45 tys. zł z miejskiej puli dotacji na zabytki zostało przekazane na remont kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Dzisiaj w urzędzie miasta podpisano umowę pomiędzy reprezentującym parafię proboszczem ks. Markiem Dąbkiem, a pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia Januszem Chwierutem.  
Zabytkowy budynek kościoła, dzisiaj już sanktuarium, od kilku lat przechodzi gruntowny remont. Proboszcz nie ukrywa, że potrzeb jest sporo. Ma też listę najpilniejszych inwestycji.

45 tys. zł z miejskiej puli dotacji na zabytki zostało przekazane na remont kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Dzisiaj w urzędzie miasta podpisano umowę pomiędzy reprezentującym parafię proboszczem ks. Markiem Dąbkiem, a pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia Januszem Chwierutem.  
Zabytkowy budynek kościoła, dzisiaj już sanktuarium, od kilku lat przechodzi gruntowny remont. Proboszcz nie ukrywa, że potrzeb jest sporo. Ma też listę najpilniejszych inwestycji.

Konieczny jest remont stropodachu oraz pomieszczeń w niskiej części kościoła, remont tarasów nad dobudówkami oraz prace związane z odprowadzeniem wód opadowych północnej części kościoła.

 

– Cieszę się, że możemy kontynuować roboty, chociaż trudno teraz powiedzieć, które to będą – mówi proboszcz ks. Marek Dąbek. – Wyliczyliśmy, że na to co chcemy zrobić, trzeba jeszcze dołożyć 150 tys. zł – podkreśla proboszcz.

Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub renowację mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Urząd Miasta. – Remonty zabytkowych budynków są bardzo kosztowne. Naszą wspólna troską jest dbałość o dziedzictwo historyczne naszego miasta – uważa prezydent Janusz Chwierut.- Stąd w budżecie miasta zabezpieczamy środki na dotację do remontu zabytków -dodaje.

 

O dotację z miasta mogą ubiegać się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.