27.11.2012

Pieniądze unijne na inwestycje w firmie “Synthos”

 

Umowa oświęcimskiego potentata z branży chemicznej z ministerstwem gospodarki to jedynie pierwszy etap inwestycji w Małopolsce
W uroczystym przekazaniu umowy firmie Synthos S.A. do Krakowa przyjechała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wydarzenie odbyło się w gabinecie marszałka Małopolski Marka Sowy.
 

 

fot.UMWM

 

Umowa oświęcimskiego potentata z branży chemicznej z ministerstwem gospodarki to jedynie pierwszy etap inwestycji w Małopolsce
W uroczystym przekazaniu umowy firmie Synthos S.A. do Krakowa przyjechała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wydarzenie odbyło się w gabinecie marszałka Małopolski Marka Sowy.
 

 

fot.UMWM

Centrum Badawczo-Rozwojowe – pierwsza z trzech inwestycji

Firma Synthos ma imponujące plany inwestycyjne, które są ściśle związane z Małopolską Zachodnią. Koszt wszystkich inwestycji przekracza 1 mld zł. Pierwszą z zaplanowanych inwestycji jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego, które po zakończeniu budowy we wrześniu przyszłego roku będzie dysponować najnowocześniejszym sprzętem, które posłuży do pracy nad innowacyjnymi produktami branży chemicznej, przede wszystkim nad nowymi technologiami wytwarzania kauczuków syntetycznych. Ministerstwo Gospodarki zawarło z firmą Synthos S.A. umowę o dofinansowanie inwestycji. Dziś w gabinecie marszałka Marka Sowy uroczyście przekazano umowę gwarantującą ponad 43 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w ramach poddziałania 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

Dzięki inwestycji powstanie 21 nowych miejsc pracy związanych bezpośrednio z rozwojem działalności badawczo-rozwojowej w Synthos. Rozpoczęcie nowych kierunków badawczych badawczo-rozwojowych będzie wymagało też zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin naukowych, dlatego w ramach tego projektu planuje się nawiązanie trwałej współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także klastrami i podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce. Rozwiązania wypracowane przez pracowników centrum będą wykorzystywane m. in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i farmaceutycznym. Koszt budowy Centrum to 106 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 86 mln zł a wartość dofinansowania (50 proc.) to 43 mln zł.

Zadowolenia z przekazywanej dotacji nie kryła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. – Takie inwestycje to kierunek, w którym pragniemy podążać. To flagowy przykład projektu, jakie chcielibyśmy finansować w przyszłej perspektywie finansowej – mówiła minister, która podkreślała, że choć umowa jest zawarta między oświęcimską firmą a ministerstwem gospodarki, to jednak ona, jako minister odpowiedzialna za dystrybucję środków unijnych oraz marszałek Sowa, który odpowiada za wsparcie unijne w regionie, czują się rodzicami chrzestnymi tego projektu .

– Ta inwestycja daje nadzieję nie tylko na stabilizację, ale przede wszystkim na rozwój technologii na najwyższym poziomie i umocnienie Małopolski w europejskiej czołówce – powiedział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, który przyznał, że w toku kariery zawodowej przez siedem lat pracował w firmie Synthos.

W podobnym tonie wypowiadała się wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, która podkreśliła, że cieszą ją wszystkie dotacje pryznawane na innowcyjne projekty. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) do końca trwania programu w samej Małopolsce powstanie prawie tysiąc nowych miejsc pracy, a w całym kraju 17 tysięcy. – Wiążemy z tymi założeniami duże nadzieje – mówiła wiceminister.

500 mln zł na kolejną inwestycję w Małopolsce

– Budowa Centrum to odpowiedź na oczekiwania rynku i przykład tego, że Polska nadąża za nowoczesną Europą, a nawet czasami ją wyprzedza – mówił wiceprzewodniczący rady nadzorczej Synthos S.A. Krzysztof Kwapisz, który wraz z dwoma członkami zarządu oświęcimskiej spółki Zbigniewem Lange oraz Tomaszem Piecem odbierał umowę. Kwapisz podkreślił, że ta inwestycja otwiera drzwi dla kolejnych zaplanowanych przez Synthos. – Poza nowymi miejscami pracy, nawiązaniem współpracy ze środowiskami naukowymi nowe centrum stworzy doskonałą bazę do kolejnej inwestycji – budowy nowej instalacji do produkcji kauczuków styrenowo – butadienowych – zaznaczył Krzysztof Kwapisz. Według planów budowa instalacji powinna rozpocząć się na wiosnę 2013 roku, a jej uruchomienie firma przewidujew w połowie 2015 r. Instalacja zostanie wybudowana w oparciu o technologie pozyskaną w ramach podpisanej umowy licencyjnej z firmą Goodyear i będzie również współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 4.5. „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. Koszt kwalifikowany całego przedsięwzięcia wynosi ponad 480 mln zł, z czego 30 % (147 mln zł) stanowi dotacja. Szacowany koszt projektu to 500 mln zł, a realizacja inwestycji ma przyczynić się do powstania ok. 160 nowych miejsc pracy.

I jeszcze 400 mln zł

Synthos S.A również przy wsparciu unijnych pieniędzy zamierza właczyć się w plany budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Jego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku. Według szacunków całkowity koszt ma wynosić 400 mln zł, a zakład ma być zdolny do przekształcania ponad 150 tys. ton odpadów rocznie. Projekt na razie ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich.

Małopolska chemia

Przemysł chemiczny jest ważną gałęzią małopolskiej gospodarki, a chemia jest uznawana za jedną z czterech kluczowych technologii (obok life science, energii zrównoważonej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych) i została zapisana w powstającej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2013- 2020. Znaczenie dla Małopolski takich pracodawców jak Synthos S.A. (ponad 2 tys. pracowników), którzy jednocześnie inwestują potężne środki w nowe technologie i innowacje podkreślił marszałek Marek Sowa. – Nowoczesne technologie i innowacyjne podejście do biznesu to przyszłość Małopolski – mówił marszałek Sowa, który nie krył swego zadowolenia z faktu, że mógł być gospodarzem takiej uroczystości.

***

Grupa Kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Przedsiębiorstwo jest spółką giełdową notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wchodzi w skład 20 największych spółek giełdowych, a jego wartość rynkowa to prawie 7,4 mld zł.

Informacja ze strony www.malopolskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

fot. UMWM