19.07.2012

Pierwsze inwestycje służą już mieszkańcom

Oświęcim znajduje się wśród nielicznych samorządów w Polsce, które wprowadziły tzw. budżet obywatelski. W tym roku, po raz pierwszy, 12 rad osiedli otrzymało do dyspozycji 300 tys. zł,  by przeprowadzić remonty i drobne inwestycje zgłoszone przez mieszkańców. Większość z nich została już wykonana. Tak jak na osiedlu Błonie, gdzie od kilku tygodni kamery monitoringu miejskiego strzegą bezpieczeństwa mieszkańców. 

Na Zasolu powodzeniem cieszą się siłownie zewnętrzne, które stanęły na terenach zielonych pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową.

W planie jest też remont chodnika przy ul. Więźniów Oświęcimia.

Oświęcim znajduje się wśród nielicznych samorządów w Polsce, które wprowadziły tzw. budżet obywatelski. W tym roku, po raz pierwszy, 12 rad osiedli otrzymało do dyspozycji 300 tys. zł,  by przeprowadzić remonty i drobne inwestycje zgłoszone przez mieszkańców. Większość z nich została już wykonana. Tak jak na osiedlu Błonie, gdzie od kilku tygodni kamery monitoringu miejskiego strzegą bezpieczeństwa mieszkańców. 

Na Zasolu powodzeniem cieszą się siłownie zewnętrzne, które stanęły na terenach zielonych pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową.

W planie jest też remont chodnika przy ul. Więźniów Oświęcimia.

W Monowicach utwardzono część odcinka ul. Stara Droga a we wrześniu montowane będzie dodatkowe oświetlenie na ul. Grabowieckiej i ul. Foksa.

Zaś mieszkańcy dzielnicy Dwory-Kruki mogą cieszyć się z wyremontowanej siedziby rady. Mieszkańcy osiedla Wschód mają już wymieniony północny odcinek chodnika na ul. Staszica a niedługo najmłodsi będą mogli korzystać z zewnętrznych stołów do ping ponga, które znajdą się przy ul. Kusocińskiego. Na ul. Szpitalnej są nowe kosze na śmieci i urządzenia do koszykówki.

Do końca lipca place zabaw w dzielnicach Zasole, Stare Miasto, Pod Borem, Zachód, Południe, Północ, będą miały nowe urządzenia. Na ukończeniu jest doposażenia domu osiedlowego na Starych Stawach a nowy teren pomiędzy ulicami św. Barbary i Sadowej zostanie oświetlony do końca październiku.

Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli to sposób na zwiększenie zainteresowania mieszkańców swoją dzielnicą i decydowania o jej rozwoju. Mieszkańcy danego osiedla najlepiej wiedzą, czego potrzebują: chodnika czy placu zabaw. Dzięki temu czują, że mają rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje w ich otoczeniu.

Uchwała w sprawie zmian statutów osiedli w zakresie społecznych inicjatyw została przyjęta w ubiegłym roku.