01.07.2011

Pierwsze miejsce Oświęcimia w Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolski

Miasto Oświęcim zajęło pierwsze miejsce w  małopolskiej edycji  XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011 w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców. Za Oświęcimiem uplasowały się kolejno Wieliczka, Chrzanów i Nowy Sącz.  Sportowy turniej był prowadzony od 26 maja do 1 czerwca 2011 roku w całym kraju. Po raz trzeci był organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Organizatorzy propagują aktywny wypoczynek i chcą przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców miast do uczestnictwa w różnych formach rekreacji. W Małopolsce impreza odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Na podstawie danych przekazanych przez organizatorów oraz wizytacji wybranych imprez, komisja Sportowego Turnieju Miast Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie ustaliła, że w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyło 40 miast, które zostały sklasyfikowane w zależności od liczby mieszkańców w sześciu grupach.

Miasto Oświęcim zajęło pierwsze miejsce w  małopolskiej edycji  XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011 w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców. Za Oświęcimiem uplasowały się kolejno Wieliczka, Chrzanów i Nowy Sącz.  Sportowy turniej był prowadzony od 26 maja do 1 czerwca 2011 roku w całym kraju. Po raz trzeci był organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Organizatorzy propagują aktywny wypoczynek i chcą przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców miast do uczestnictwa w różnych formach rekreacji. W Małopolsce impreza odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Na podstawie danych przekazanych przez organizatorów oraz wizytacji wybranych imprez, komisja Sportowego Turnieju Miast Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie ustaliła, że w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyło 40 miast, które zostały sklasyfikowane w zależności od liczby mieszkańców w sześciu grupach.

Głównymi kryteriami ocen były:
porównanie procentowe liczby osób startujących w turnieju z ogólną liczbą mieszkańców, porównanie środków finansowych miasta lub gminy wydanych na kulturę fizyczną zgodnie z wykonanym budżetem 2010 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba osób startujących w „Teście Coopera”.  
W Oświęcimiu startowało 6. 396 mieszkańców, przeprowadzono w tym okresie 74 imprezy sportowe. Kwota z budżetu miasta przeznaczona w 2010 roku na jednego mieszkańca nas sport wynosiła 257,45 zł.
Łącznie w ramach turnieju przeprowadzono 2481 imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnych form rekreacji ruchowej, wystartowało w nich 248.342 mieszkańców Małopolski w tym 3078 osób objęto testem Coopera.