06.05.2014

Pierwsze Oświęcimskie Forum Praw Człowieka z udziałem naukowców,dziennikarzy, organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Szwecji


Pierwsze Oświęcimskie Forum Praw Człowieka z udziałem wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy zainaugurowane zostanie 8 maja w Oświęcimiu. W zaplanowanych na trzy dni debatach 8-10 maja, prowadzonych pod hasłem: „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata”, obok przedstawiciela Stowarzyszenia Memoriał wezmą udział naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Litwy i Szwecji. Jak podkreśla dr Alicja Bartuś pełnomocnik prezydenta ds. Forum temat przygotowywanego spotkania, jakim są tragiczne długofalowe skutki współczesnych konfliktów, stał się w ostatnich dniach niezwykle aktualny.

 

Forum odbywa się pod patronatem prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich


Pierwsze Oświęcimskie Forum Praw Człowieka z udziałem wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy zainaugurowane zostanie 8 maja w Oświęcimiu. W zaplanowanych na trzy dni debatach 8-10 maja, prowadzonych pod hasłem: „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata”, obok przedstawiciela Stowarzyszenia Memoriał wezmą udział naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Litwy i Szwecji. Jak podkreśla dr Alicja Bartuś pełnomocnik prezydenta ds. Forum temat przygotowywanego spotkania, jakim są tragiczne długofalowe skutki współczesnych konfliktów, stał się w ostatnich dniach niezwykle aktualny.

 

Forum odbywa się pod patronatem prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich

– Na oczach coraz bardziej zdumionych Europejczyków, ich – zdawałoby się – spokojny i bezpieczny kontynent znalazł się nagle na krawędzi wojny, której skutki trudno sobie nawet wyobrazić. Leżący na skraju Oświęcimia były nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau jak mało które miejsce na Ziemi przypomina wszystkim, którzy chcą widzieć i słuchać, dokąd prowadzi eskalacja złej woli, kłamstwa, nienawiści i przemocy – mówi.

 

Przypomina też, że w kontekście wysiedleń, deportacji i migracji symboliczne jest, iż również tysiące mieszkańców ziemi oświęcimskiej – miasta i okolicznych wiosek – utraciło swe domy w okresie II wojny światowej, w związku z rozbudową KL Auschwitz. – Miasto Oświęcim, na obrzeżu którego funkcjonuje najbardziej rozpoznawalne w świecie Miejsce Pamięci o upadku człowieczeństwa i unicestwieniu wszelkich ludzkich wartości, stało się, zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu, ośrodkiem bardzo licznych pokojowych inicjatyw oraz spotkań ludzi z całego świata – podkreśla pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. – W 1998 roku za przedsięwzięcia na rzecz pokoju miasto otrzymało z rąk sekretarza generalnego ONZ tytuł Orędownika Pokoju. To tutaj ważne postacie życia społecznego, politycznego, religijnego, kulturalnego wypowiadają ważne słowa – skierowane do całej ludzkości. W żadnym innym miejscu apele i orędzia nie brzmią bowiem równie głośno i wymownie.

W ostatnim ćwierćwieczu Oświęcim stał się niezwykle ważnym ośrodkiem edukacji i działań na rzecz praw człowieka. W organizację Forum zaangażowało się aż 11 instytucji, w tym 7 miejscowych. Wydarzenie to, obok Live Festivalu czy powstania Parku Pokoju, wpisuje się w długofalową strategię miasta i związane jest z budową Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań. – Forum ma charakter ekspercki, ale serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, w tym mieszkańców Oświęcimia, do udziału w trzech sesjach otwartych – zachęca prezydent.

W konferencji wezmą udział: Aleksander Gurjanow z moskiewskiego Stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się propagowaniem wiedzy o ofiarach sowieckich represji i ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRS, Taras Wozniak ze Lwowa, kulturoznawca, politolog i dziennikarz, Maciej Zaremba Bielawski, jeden z najwybitniejszych dziennikarzy szwedzkich, prof. Mariusz Wołos (znawca historii ZSRS) i prof. Andrzej Zoll (b. Rzecznik Praw Obywatelskich i b. prezes Trybunału Konstytucyjnego), Zbigniew Gluza (prezes Ośrodka Karta), Piotr Kępiński (pisarz i dziennikarz obecnie mieszkający na Litwie), Adam Krzemiński (publicysta Polityki), prof. Roman Wieruszewski (Poznańskie Centrum Praw Człowieka) Jan Piekło (dyrektor Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI), Paula Sawicka (prezeska Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii).

 

Więcej o Forum: http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=content/o-forum