20.03.2013

PIT przez internet – prezentacja dla podatników

 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza na bezpłatną prezentację składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej, bez podpisu kwalifikowanego za pomocą danych autoryzujących. Szkolenie skierowane jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pokaz odbędzie się 25 marca 2013 roku o godzinie 14.30  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (pokój 20).

 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza na bezpłatną prezentację składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej, bez podpisu kwalifikowanego za pomocą danych autoryzujących. Szkolenie skierowane jest do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pokaz odbędzie się 25 marca 2013 roku o godzinie 14.30  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (pokój 20).