25.01.2012

Plac targowy do przebudowy

Plac targowy znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego wymaga przebudowy. Warunki handlu nie spełniają odpowiednich wymogów. Zwłaszcza środkowa część, gdzie sprzedaż odbywa się pod gołym niebem, a kupujący toną w błocie lub kałużach. Potrzebę poprawy jego standardu zgłaszają nie tylko kupcy, ale też mieszkańcy miasta, robiący tam od lat zakupy.  
Miasto przygotowuje się więc do jego modernizacji. Odbywają się też spotkania ze środowiskami kupieckimi, by poznać ich opinię na temat przygotowywanej modernizacji.

Plac targowy znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego wymaga przebudowy. Warunki handlu nie spełniają odpowiednich wymogów. Zwłaszcza środkowa część, gdzie sprzedaż odbywa się pod gołym niebem, a kupujący toną w błocie lub kałużach. Potrzebę poprawy jego standardu zgłaszają nie tylko kupcy, ale też mieszkańcy miasta, robiący tam od lat zakupy.  
Miasto przygotowuje się więc do jego modernizacji. Odbywają się też spotkania ze środowiskami kupieckimi, by poznać ich opinię na temat przygotowywanej modernizacji.

Założenie jest takie, aby inwestycja, która obejmuje ok. 2 ha powierzchni była podzielona na etapy. Najpilniejszy jest remont środkowej części targowiska, co zostanie ujęte w I etapie. Mają tu powstać zadaszone stanowiska do handlu z uwzględnieniem dróg dojazdowych. Ta część ma być skanalizowana i oświetlona. Zyska też nową nawierzchnię.
Projekt modernizacji targowiska będzie gotowy w połowie marca. Wtedy też znane będą koszty inwestycji.
Jest szansa na pozyskanie 1 mln ze środków unijnych. Miasto zamierza złożyć wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 
 Mimo, że Oświęcim nie jest gminą wiejską złożenie wniosku jest możliwe. Ostatnia nowelizacja ministerstwa rolnictwa daje gminom do 50 tys. mieszkańców możliwość starania się o środki z tego projektu.
Wnioski będą przyjmowane na przełomie marca i kwietnia. Decyzja o zakwalifikowaniu się samorządów znana będzie w IV kwartale roku.

 

 

 

 

 

 

 

wizualizacja Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński