15.02.2016

Planowana zmiana opłaty za psa

 Szanowni Mieszkańcy,
organ nadzoru stwierdził nieważność zapisu uchwały na mocy którego emeryci i renciści mogli płacić za psa mniej niż pozostali posiadacze psów. Skutkuje to tym, że stawka opłaty za psa na rok 2016 wynosi 60 zł dla wszystkich osób posiadających psy, w tym także emerytów i rencistów. Ponieważ większość mieszkańców w latach ubiegłych korzystała z obniżonej stawki, prezydent miasta Janusz Chwierut, skierował pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie obniżenia obecnej stawki 60 zł na 30 zł dla wszystkich mieszkańców posiadających psy.

 Szanowni Mieszkańcy,
organ nadzoru stwierdził nieważność zapisu uchwały na mocy którego emeryci i renciści mogli płacić za psa mniej niż pozostali posiadacze psów. Skutkuje to tym, że stawka opłaty za psa na rok 2016 wynosi 60 zł dla wszystkich osób posiadających psy, w tym także emerytów i rencistów. Ponieważ większość mieszkańców w latach ubiegłych korzystała z obniżonej stawki, prezydent miasta Janusz Chwierut, skierował pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie obniżenia obecnej stawki 60 zł na 30 zł dla wszystkich mieszkańców posiadających psy.

Osoby, które nie dokonały jeszcze opłaty proszone są o wstrzymanie się z płatnością do momentu przyjęcia uchwały tj. do końca lutego. Natomiast osoby, które w 2016 roku dokonały zapłaty za psa będą mogły otrzymać zwrot pieniędzy, stanowiący różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą a faktyczną wysokością zobowiązania. Będzie to możliwe dopiero po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta i jej opublikowaniu.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel: 33 842-92-16.