20.12.2012

Po długiej wędrówce Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Oświęcimiu

 
Dzisiaj dotarło do oświęcimskiego urzędu. Przynieśli je harcerze z Hufca ZHP Oświęcim w towarzystwie komendantki podharcmistrz Eweliny Kostaś i przekazali je włodarzowi miasta Januszowi Chwierutowi. 

"Odważ się być dobrym” to hasło przyświeca tegorocznej wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju po Polsce.
Ta inicjatywa zrodziła się w Linz w Austrii w 1986 roku. Betlejemskie Światło Pokoju było częścią wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

 
Dzisiaj dotarło do oświęcimskiego urzędu. Przynieśli je harcerze z Hufca ZHP Oświęcim w towarzystwie komendantki podharcmistrz Eweliny Kostaś i przekazali je włodarzowi miasta Januszowi Chwierutowi. 

"Odważ się być dobrym” to hasło przyświeca tegorocznej wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju po Polsce.
Ta inicjatywa zrodziła się w Linz w Austrii w 1986 roku. Betlejemskie Światło Pokoju było częścią wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Postanowili roznosić ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

 

Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem przybywa do Austrii za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia do Krakowa i Częstochowy, skąd z pomocą harcerek i harcerzy dociera do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie akcji. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.

 

Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.