08.11.2014

Po raz pierwszy wybieramy radnych w okręgach jednomandatowych

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy Oświęcimia będą mogli wybrać prezydenta, radnych do Rady Miasta, radnych Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wybory są organizowane raz na cztery lata. W tym roku jednak pierwszy raz głosować będziemy w okręgach jednomandatowych. – W Oświęcimiu radnych wybieramy w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych. – Oznacza to, że mandat uzyska ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w okręgu– informuje Maria Płachta sekretarz miasta Oświęcimia.

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy Oświęcimia będą mogli wybrać prezydenta, radnych do Rady Miasta, radnych Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wybory są organizowane raz na cztery lata. W tym roku jednak pierwszy raz głosować będziemy w okręgach jednomandatowych. – W Oświęcimiu radnych wybieramy w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych. – Oznacza to, że mandat uzyska ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w okręgu– informuje Maria Płachta sekretarz miasta Oświęcimia.

– Do tej pory nasze miasto było podzielone na 4 okręgi, w których wybierano odpowiednio sześciu i trzy razy po pięciu radnych. Zachęcam państwa do sprawdzenia obwieszczeń i informacji wyborczych w jakim okręgu i w jakiej siedzibie będziecie wybierać radnego – dodaje. 
Siedziby obwodowych komisji wyborczych pozostają takie same, jak przy tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 24 obwodach będzie można głosować korespondencyjnie. – Jest to rozwiązanie dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić w urzędzie do 26 października – wyjaśnia sekretarz miasta.
Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które w dniu wyborów ukończyły 75 rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Konieczne jest jednak złożenie do Urzędu Miasta Oświęcim stosownego wniosku oraz zgody do terminie do 7 listopada.
Informacje dotyczące wyborów można znaleźć na stronie internetowej miasta www.um.oswiecim.pl w zakładce Wybory samorządowe 2014.