31.10.2013

Podnosić poprzeczkę i kształtować nowoczesność

 
Choć studenci rozpoczęli naukę 1 października, to uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się 28 października 2013 r. Rozpoczęła ją msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Po niej uczestniczy uroczystości udali się na dziedziniec uczelni, gdzie poświęcono trzy Dęby Katyńskie, posadzone przez społeczność akademicką w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia. Wśród gości znalazły się rodziny pomordowanych.
 

 
Choć studenci rozpoczęli naukę 1 października, to uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się 28 października 2013 r. Rozpoczęła ją msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Po niej uczestniczy uroczystości udali się na dziedziniec uczelni, gdzie poświęcono trzy Dęby Katyńskie, posadzone przez społeczność akademicką w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia. Wśród gości znalazły się rodziny pomordowanych.
 

Później uroczystości przeniosły się do auli. Zwracając się do studentów rektor powiedział: – Drodzy studenci, przede wszystkim studenci I roku. Zwracam się do was gorąco i z wielką estymą. Dziękuję wam za obdarzenie nas, uczelni zaufaniem, za wybór kierunku w naszych uczelnianych murach. Czynimy wszystko, aby zapewnić wam wysoką jakość kształcenia, rozwoju. Chcemy, aby wspomnienie o uczelni było dla was szczególne, dobre i pozostało w pamięci. Państwowa Wyższa Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego ma zobowiązania wobec pamięci o więźniach piekła Auschwitz XX wieku i rtm. Witoldzie Pileckim-naszym patronie, opiekunie. Nie może zapominać o współczesności, a jednocześnie chcąc być dynamiczną uczelnią musi kształtować nowoczesność. To zobowiązanie nie tylko wyłącznie dla nas, ale i adresowane do państwa”. Rektor życzył studentom, aby nie zapominali o pięknej i zobowiązującej łacińskiej zasadzie, maksymie „Semper in altum” – ciągle wyżej.

Pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut podziękował rektorowi za zaangażowanie, czas i energię, którą poświęca na pracę w Oświęcimiu – przyczyniając się do rozwoju uczelni. -Dzięki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz innym ważnym instytucjom jak m.in. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży czy Centrum Dialogu i Modlitwy oraz wielu inicjatywom, jak choćby Life Festival, – zmienia się postrzeganie Oświęcimia – mówił . Zwracając się do studentów powiedział:- Liczę na was. Studiując tutaj i pracując – zmieniacie Oświęcim na lepsze, nadajecie mu określony kształt. I to wy będziecie decydować o jego przyszłości. Patrząc na was odczuwam dumę – z naszego miasta i oświęcimskiej uczelni –– podkreślił.
 

Uroczystość była okazją do podziękowań dla kadry dydaktycznej i pracowników. Wielu znamienitych gości zgromadzonych na inauguracji przekazywało życzenia pomyślności i dalszego rozwoju.