19.04.2011

Podpisano umowę na e-Urząd

Wczoraj podpisana została umowa z firmą Rekord Systemy Informatyczne  z Bielska Białej na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-Urząd w ramach projektu e-Urząd w Oświęcimiu, dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Podpisali ją prezes firmy Rekord Janusz Szymura i prezydent Janusz Marszałek. Umowa obejmuje dostawę  i instalację sprzętu, głównie w jednostkach organizacyjnych miasta, oprogramowania, wdrożenie oprogramowania oraz szkoleń pracowników.

Wczoraj podpisana została umowa z firmą Rekord Systemy Informatyczne  z Bielska Białej na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-Urząd w ramach projektu e-Urząd w Oświęcimiu, dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Podpisali ją prezes firmy Rekord Janusz Szymura i prezydent Janusz Marszałek. Umowa obejmuje dostawę  i instalację sprzętu, głównie w jednostkach organizacyjnych miasta, oprogramowania, wdrożenie oprogramowania oraz szkoleń pracowników.

Całość przedsięwzięcia ma się zakończyć  do 15 listopada. Projekt będzie kosztował ponad 1, 3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to dofinansowanie unijne a ponad 340 tys. zł to wkład miasta. Projekt pozwoli na wdrożenie w Urzędzie Miasta Oświęcim Zintegrowanego Systemu Informatycznego(ZSI). Wewnętrzne aplikacje zarządzania miastem zostaną zintegrowane z systemem obiegu dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z mieszkańcem (e-Urząd). Integracja ZSI z już istniejącą platformą e-PUAP zapewni możliwość oferowania wszechstronnych e-usług – informacyjnych, interakcyjnych oraz transakcyjnych skierowanych do mieszkańców miasta, przedsiębiorców prowadzących działalność w Oświęcimiu oraz urzędników i pracowników jednostek miejskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności udawania się do Urzędu Miasta.