16.12.2016

Podsumowali rok

 Oświęcimska Rada Seniorów, która w nowym składzie pracuje od lutego, podsumowała rok działalności. Jej członkowie zapoznali się też z propozycją przygotowania audycji w cyklu „Radio Seniora” oraz dyskutowali o zasadach wydatkowania pieniędzy w ramach własnego budżetu. W przyszłym roku będą mieli do dyspozycji 30 tys. zł. Przewodniczący Włodzimierz Paluch przestawił informację na temat konferencji podsumowującej projekt „Profesjonalne Rady Seniorów”, która odbyła się na początku grudnia w Krakowie.

 Oświęcimska Rada Seniorów, która w nowym składzie pracuje od lutego, podsumowała rok działalności. Jej członkowie zapoznali się też z propozycją przygotowania audycji w cyklu „Radio Seniora” oraz dyskutowali o zasadach wydatkowania pieniędzy w ramach własnego budżetu. W przyszłym roku będą mieli do dyspozycji 30 tys. zł. Przewodniczący Włodzimierz Paluch przestawił informację na temat konferencji podsumowującej projekt „Profesjonalne Rady Seniorów”, która odbyła się na początku grudnia w Krakowie.

W ramach tego projektu członkowie ORS byli na zajęciach studyjnych w Gliwicach i Miechowie, a także na warsztatach w Kościelisku. W tym roku rada seniorów zorganizowała też wspólnie z policją, strażą pożarną, strażą miejską, rzecznikiem praw konsumenta spotkania w ramach kampanii „Bezpieczny senior”. Członkowie ORS zapoznali się również z ofertą Galerii Książki skierowaną do osób starszych. Uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK „Seniorskie warsztaty ożywienia obywatelskiego”, gdzie poznali dobre praktyki aktywizowania seniorów w środowisku lokalnym, zasady finansowania rad seniorów, metody pozyskiwania środków czy możliwości utworzenia związku organizacji seniorskich. Zgłosili też m. in. propozycję dofinansowania szczepień przeciwko grypie dla osób starszych.

Oświęcimska Rada Seniorów jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta. Reprezentuje interesy i potrzeby oświęcimskich seniorów. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Zapraszają mieszkańców na dyżury w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 11-12 do budynku Rady Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.