12.02.2015

Podzielono pieniądze dla organizacji pozarządowych

 Organizacje pozarządowe w Oświęcimiu mogą liczyć na wsparcie miasta. Również w tym roku trafi do nich spora kwota. Na projekty przygotowane dla mieszkańców organizacje i stowarzyszenia non- profit otrzymają ponad 1,4 mln zł. Na konkurs ogłoszony pod koniec ubiegłego roku wpłynęło ponad 60 ofert. – Co roku ogłaszamy konkurs jak najwcześniej, aby już na początku stycznia organizacje miały zabezpieczone pieniądze, które pozwolą im na sprawne działanie – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. Najwięcej pieniędzy blisko 448 tys. zł przyznano na sport, głównie na szkolenie sportowe oraz organizację imprez i zawodów, w tym 102 tys. zł dla Klubu Sportowego Soła. 

 Organizacje pozarządowe w Oświęcimiu mogą liczyć na wsparcie miasta. Również w tym roku trafi do nich spora kwota. Na projekty przygotowane dla mieszkańców organizacje i stowarzyszenia non- profit otrzymają ponad 1,4 mln zł. Na konkurs ogłoszony pod koniec ubiegłego roku wpłynęło ponad 60 ofert. – Co roku ogłaszamy konkurs jak najwcześniej, aby już na początku stycznia organizacje miały zabezpieczone pieniądze, które pozwolą im na sprawne działanie – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. Najwięcej pieniędzy blisko 448 tys. zł przyznano na sport, głównie na szkolenie sportowe oraz organizację imprez i zawodów, w tym 102 tys. zł dla Klubu Sportowego Soła. 

Znaczne środki w wysokości ponad 330.820 tys. zł pozwolą na podjęcie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym. Na ochronę i promocję zdrowia organizacje otrzymały ponad 160 tys. zł. Ogromna część tej dotacji w wysokości 123 tys. zł trafi do Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk. Na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej jest prawie 108 tys. zł. Tu najwięcej pieniędzy, ponad 65 tys. zł dostanie Stacja Opieki Caritas przy parafii pw. WNMP, na usługi opiekuńczo-lecznicze. Miasto zadbało również o schronisko dla zwierząt, przeznaczając na jego prowadzenie ponad 160 tys. zł. Wsparcie w wysokości ponad 60 tys. zł otrzymały też stowarzyszenia zajmujące się kulturą i turystyką. Na projekty Towarzystwa Salezjańskiego przyznano 30 tys. zł, kwotą 15 tys. zł dofinansowano dwa duże przedsięwzięcia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży: Krakowski Salon Poezji i Alternatywną Scenę. Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie otrzyma na działania w zakresie turystyki 9,5 tys. zł. Blisko 11 tys. zł będą miały do dyspozycji stowarzyszenia na przygotowanie zajęć dla najmłodszych podczas ferii zimowych. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną dodatkowe konkursy na działania w zakresie kultury, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na kwotę ponad 140 tys. zł. – Organizacjom i ludziom w nich działającym należą się podziękowania, za zaangażowanie i pracę, którą często wykonują bezinteresownie – mówi prezydent. -Warto docenić ich działalność -dodaje.

Przyznane kwoty dotacji:
•ochrona i promocja zdrowia – 160.170
•pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 107.911
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- 330.820
•wypoczynek dzieci i młodzieży zimowy –10.600
• kultura fizyczna ( szkolenie sportowe i organizacja zawodów) – 447.989
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 60.600
• turystyka i krajoznawstwo – 12.362
• integracja europejska – 4.000
•opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 160.737