25.04.2016

Poeta Ryszard Krynicki odsłoni swoją płytę w Alei Pisarzy

Ryszard Krynicki, który dołączy do grona pisarzy uhonorowanych w Alei Pisarzy przy bibliotece w Oświęcimiu jest niewątpliwie jednym z najlepszych żyjących poetów polskich.Uroczystość odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18. Krynicki od pierwszych tomów z końca lat 60. XX w. (Pęd pogoni, pęd ucieczki oraz Akt urodzenia), wpisujących go w szereg poetów tzw. Nowej Fali dał się poznać jako twórca wrażliwy na wieloznaczność mowy, złożoność języka poetyckiego, dążący do maksymalnej precyzji wyrazu.
Rozwój jego drogi twórczej, trwający do dziś i nadal imponujący, pokazuje nieustanne, wręcz uporczywe szlifowanie formy poetyckiej i doskonalenie słowa, coraz bardziej oszczędnego w jego wierszach, ale tym bardziej nośnego i obciążonego sensami. Nie do przecenienia są również jego zasługi jako prekursora niezależnego ruchu wydawniczego w czasach Peerelu i działacza opozycji demokratycznej, a przede wszystkim znakomitego tłumacza, autora tomów przekładów poetyckich Paula Celana, Nelly Sachs, oraz takich pisarzy jak Bertolt Brecht czy Rainer Kunze. Ryszard Krynicki jest laureatem wielu nagród, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m. in. Nagrody im. Kościelskich, Nagrody Kulturalnej „Solidarności” i Nagrody Friedricha Gundolfa.

Ryszard Krynicki, który dołączy do grona pisarzy uhonorowanych w Alei Pisarzy przy bibliotece w Oświęcimiu jest niewątpliwie jednym z najlepszych żyjących poetów polskich.Uroczystość odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18. Krynicki od pierwszych tomów z końca lat 60. XX w. (Pęd pogoni, pęd ucieczki oraz Akt urodzenia), wpisujących go w szereg poetów tzw. Nowej Fali dał się poznać jako twórca wrażliwy na wieloznaczność mowy, złożoność języka poetyckiego, dążący do maksymalnej precyzji wyrazu.
Rozwój jego drogi twórczej, trwający do dziś i nadal imponujący, pokazuje nieustanne, wręcz uporczywe szlifowanie formy poetyckiej i doskonalenie słowa, coraz bardziej oszczędnego w jego wierszach, ale tym bardziej nośnego i obciążonego sensami. Nie do przecenienia są również jego zasługi jako prekursora niezależnego ruchu wydawniczego w czasach Peerelu i działacza opozycji demokratycznej, a przede wszystkim znakomitego tłumacza, autora tomów przekładów poetyckich Paula Celana, Nelly Sachs, oraz takich pisarzy jak Bertolt Brecht czy Rainer Kunze. Ryszard Krynicki jest laureatem wielu nagród, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m. in. Nagrody im. Kościelskich, Nagrody Kulturalnej „Solidarności” i Nagrody Friedricha Gundolfa.

Ryszard Krynicki urodził się w roku 1943 r. w Sankt Valentin na terenie obecnej Austrii. Liceum ukończył w Gorzowie Wielkopolskim, a studia polonistyczne w Poznaniu. Debiutował w 1964 r. w poznańskim klubie „Od Nowa”, w którym po raz pierwszy zaprezentował swój utwór. Pięć lat później wydał pierwszy tomik pt. „Akt urodzenia”. W latach 70. i 80. związał się z opozycją. Współpracował z KOR. Był objęty zakazem publikacji. Jego poezja zamieszczana była w drugim obiegu.

Projekt Alei Pisarzy w Galerii Książki jest realizowany wspólnie z wybitnymi pisarzami, krytykami literatury, pracownikami naukowymi. W kapitule oświęcimskiej Alei Pisarzy zasiada m.in. poetka i prozaik, krytyk i badacz literatury dla dzieci i młodzieży prof. Joanna Papuzińska z Uniwersytetu Warszawskiego, były sekretarz Wisławy Szymborskiej – Michał Rusinek, a także prof. Krzysztof Zajas z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas przed biblioteką tablice odsłonili już Hanna Krall, Ewa Lipska, Zofia Posmysz, Olga Tokarczuk, Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Andrzej Stasiuk i Marcin Świetlicki. 
Aleja ma upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście biorą udział w uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym przez nich cytatem.
Dziewiąta odsłona w Alei Pisarzy przy Bibliotece GALERII KSIĄŻKI. Ryszard Krynicki.
Ryszard Krynicki, który dołączy do grona pisarzy uhonorowanych w Alei Pisarzy przy bibliotece w Oświęcimiu jest niewątpliwie jednym z najlepszych żyjących poetów polskich.Uroczystość odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18. Krynicki od pierwszych tomów z końca lat 60. XX w. (Pęd pogoni, pęd ucieczki oraz Akt urodzenia), wpisujących go w szereg poetów tzw. Nowej Fali dał się poznać jako twórca wrażliwy na wieloznaczność mowy, złożoność języka poetyckiego, dążący do maksymalnej precyzji wyrazu.
Rozwój jego drogi twórczej, trwający do dziś i nadal imponujący, pokazuje nieustanne, wręcz uporczywe szlifowanie formy poetyckiej i doskonalenie słowa, coraz bardziej oszczędnego w jego wierszach, ale tym bardziej nośnego i obciążonego sensami. Nie do przecenienia są również jego zasługi jako prekursora niezależnego ruchu wydawniczego w czasach Peerelu i działacza opozycji demokratycznej, a przede wszystkim znakomitego tłumacza, autora tomów przekładów poetyckich Paula Celana, Nelly Sachs, oraz takich pisarzy jak Bertolt Brecht czy Rainer Kunze. Ryszard Krynicki jest laureatem wielu nagród, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m. in. Nagrody im. Kościelskich, Nagrody Kulturalnej „Solidarności” i Nagrody Friedricha Gundolfa.
Ryszard Krynicki urodził się w roku 1943 r. w Sankt Valentin na terenie obecnej Austrii. Liceum ukończył w Gorzowie Wielkopolskim, a studia polonistyczne w Poznaniu. Debiutował w 1964 r. w poznańskim klubie „Od Nowa”, w którym po raz pierwszy zaprezentował swój utwór. Pięć lat później wydał pierwszy tomik pt. „Akt urodzenia”. W latach 70. i 80. związał się z opozycją. Współpracował z KOR. Był objęty zakazem publikacji. Jego poezja zamieszczana była w drugim obiegu.
Przypomnijmy, że projekt Alei Pisarzy w Galerii Książki jest realizowany wspólnie z wybitnymi pisarzami, krytykami literatury, pracownikami naukowymi. W kapitule oświęcimskiej Alei Pisarzy zasiada m.in. poetka i prozaik, krytyk i badacz literatury dla dzieci i młodzieży prof. Joanna Papuzińska z Uniwersytetu Warszawskiego, były sekretarz Wisławy Szymborskiej – Michał Rusinek, a także prof. Krzysztof Zajas z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas przed biblioteką tablice odsłonili już Hanna Krall, Ewa Lipska, Zofia Posmysz, Olga Tokarczuk, Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Andrzej Stasiuk i Marcin Świetlicki.
Aleja ma upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście biorą udział w uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym przez nich cytatem.
Po odsłonięciu płyty odbędzie się spotkanie autorskie z Ryszardem Krynickim.