15.04.2011

Polska Unia Seniorów w Oświęcimiu

W Oświęcimiu – Mieście Pokoju powstała Polska Unia Seniorów. Inaugurujące działalność zebranie Polskiej Unii Seniorów – partnera Europejskiej Unii Seniorów, po rejestracji, odbyło się 8 kwietnia 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Niewidomych, Niepełnosprawnych Ruchowo i Alergików „Razem” oraz Polskiego Związku Niewidomych w Oświęcimiu.

Prezesem Unii  został Henryk Łagodzki, powstaniec warszawski, więzień KL Warschau. Członkami zarządu są Krystyna Kądziołka i Anna Zalwowska.

W Oświęcimiu – Mieście Pokoju powstała Polska Unia Seniorów. Inaugurujące działalność zebranie Polskiej Unii Seniorów – partnera Europejskiej Unii Seniorów, po rejestracji, odbyło się 8 kwietnia 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Niewidomych, Niepełnosprawnych Ruchowo i Alergików „Razem” oraz Polskiego Związku Niewidomych w Oświęcimiu.

Prezesem Unii  został Henryk Łagodzki, powstaniec warszawski, więzień KL Warschau. Członkami zarządu są Krystyna Kądziołka i Anna Zalwowska.

Polska Unia Seniorów, jak jest to napisane w statucie, ma urzeczywistniać zasady uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.
Polska Unia Seniorów powstała nieprzypadkowo w Oświęcimiu – mieście pokoju, tolerancji i dialogu. Ma kontynuować przesłanie, według którego to, co wydarzyło się w Auschwitz, powinno być przestrogą dla potomnych. Nieprzypadkowo członkami-założycielami są byli więźniowie KL Auschwitz: Jerzy Bielecki, Józef Stós i Władysław Szepelak oraz były więzień KL Warschau Henryk Łagodzki. (Listę członków-założycieli uzupełniają: Krystyna Skibińska oraz z młodszego pokolenia prawnik Michał Szczerbowski).
Starania o powołanie Polskiej Unii Seniorów trwały kilka lat. Przełomem stała się wizyta w Bundestagu 7 października 2010 r., gdzie prezes Europejskiej Unii Seniorów dr Bernhard Worms spotkał się z Ireną i Henrykiem Łagodzkimi – powstańcami warszawskimi.
Informację przygotował:
Stanisław J. Szałapak