10.12.2011

Pomaganie jest fajne

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Oświęcimska Gala Wolontariatu  i Służb Społecznych „Pomaganie jest fajne”.
Celem Gali było promowanie idei niesienia pomocy innym oraz wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pomaganie.
Prezydent miasta Janusz Chwierut skierował do wszystkich pracowników służb społecznych i wolontariuszy słowa uznania za ich pracę i zaangażowanie, podziękował za trud wkładany każdego dnia oraz życzył dalszej owocnej działalności na rzecz innych.
 

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Oświęcimska Gala Wolontariatu  i Służb Społecznych „Pomaganie jest fajne”.
Celem Gali było promowanie idei niesienia pomocy innym oraz wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pomaganie.
Prezydent miasta Janusz Chwierut skierował do wszystkich pracowników służb społecznych i wolontariuszy słowa uznania za ich pracę i zaangażowanie, podziękował za trud wkładany każdego dnia oraz życzył dalszej owocnej działalności na rzecz innych.
 

Na początku uhonorowani zostali laureaci konkursu „Wolontariusz Roku 2011”.
Laureatką w kategorii -najlepszy wolontariusz uczeń została Karolina Wątor  z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
1. Benita Busiek  z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu
2. Beata Mitoraj  z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu
3. Kamila Małysiak  z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

W kategorii – najlepszy wolontariusz w organizacji laureatką została Wanda Bulik za działalność w Stowarzyszeniu Lokalnym „SALOS” Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole.
Wyróżnienia  w tej kategorii otrzymali:
1. Kasjan Wanat  za działalność w Stowarzyszeniu Lokalnym „SALOS” Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole
2. Natalia Świś  za działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
3.  Maria Micińska za działalność w Stowarzyszeniu  „Bratnich Serc dla Ludzi Chorych” w Oświęcimiu

Prezydent miasta wraz z dyrektorkami miejskich jednostek pomocy społecznej udekorował nagrodą „Judymka 2011” pracowników służb społecznych za ich szczególne osiągnięcia:
1. Za szczególne zaangażowanie w realizację  inicjatyw na rzecz oświęcimskich seniorów, aktywną i skuteczną działalność i współpracę przyczyniająca się do rozwijania wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej nagrodę „Judymka 2011” otrzymała Marta Babiuch z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.
2. Za szczególne zaangażowanie w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wparcia oraz inicjatywę, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej nagrodę otrzymała Joanna Górka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
3. Za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka, wrażliwość, empatię i udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi laureatką nagrody została Ilona Pacholska- Jeż ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu.

 

 

 

Część artystyczną zapewniły dzieci z I klasy Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, a młodzież  z Miejskiego Gimnazjum nr 4 przekazała uczestnikom gali wskazówki, jak zostać wolontariuszem i w jaki sposób można się angażować w pracy społecznej. W świat oświęcimskiej pomocy społecznej wprowadziła zebranych prezentacja „Pomocówki”.

 

 

 

Po części oficjalnej uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia i integrowali się przy poczęstunku.
Można było również obejrzeć specjalnie przygotowaną na tą okazję wystawę fotograficzną „Wolontariat w obiektywie”.

Na zakończenie Gali nie zabrakło mocnych dźwięków, czyli rockowego grania promującego ideę wolontariatu. Za zaangażowanie w imprezę i wolontarystyczny udział kierujemy podziękowania dla  zespołów, które wystąpiły:
Interview
Loudness of Silence
El Machina

 

Gala została zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz  Oświęcimskie Centrum Kultury.
Impreza odbyła się w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność”, realizowanego przez MOPS i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.