25.02.2015

Pomoc dla samborzan na Ukrainie

 
Ukraiński Sambor zwrócił się do Oświęcimia, miasta partnerskiego, o pomoc dla mieszkańców oraz osób przesiedlonych z terenów wschodnich, objętych walkami zbrojnymi. Wiele z tych osób trafiło do Sambora w ostatnich miesiącach.
Samborzanie proszą o pomoc w formie rzeczowej. Będą wdzięczni za przekazaną odzież zimową, obuwie, bieliznę, środki czystości oraz higieny osobistej, koce, karimaty czy śpiwory.
Urząd Miasta Oświęcim podjął współpracę z Caritasem diecezji bielsko-żywieckiej, w ramach której zostaną zorganizowane zbiórki środków finansowych oraz nowych rzeczy. Akcja zostanie przeprowadzona w następujących dniach:
– 6 do 7 marca – zbiórka nowych rzeczy w oświęcimskich parafiach, w godzinach wyznaczonych przez parafię
8 marca – zbiórka pieniędzy w oświęcimskich parafiach. 

 
Ukraiński Sambor zwrócił się do Oświęcimia, miasta partnerskiego, o pomoc dla mieszkańców oraz osób przesiedlonych z terenów wschodnich, objętych walkami zbrojnymi. Wiele z tych osób trafiło do Sambora w ostatnich miesiącach.
Samborzanie proszą o pomoc w formie rzeczowej. Będą wdzięczni za przekazaną odzież zimową, obuwie, bieliznę, środki czystości oraz higieny osobistej, koce, karimaty czy śpiwory.
Urząd Miasta Oświęcim podjął współpracę z Caritasem diecezji bielsko-żywieckiej, w ramach której zostaną zorganizowane zbiórki środków finansowych oraz nowych rzeczy. Akcja zostanie przeprowadzona w następujących dniach:
– 6 do 7 marca – zbiórka nowych rzeczy w oświęcimskich parafiach, w godzinach wyznaczonych przez parafię
8 marca – zbiórka pieniędzy w oświęcimskich parafiach. 

Do 11 marca można też pomóc wpłacając datki na specjalnie utworzone konto bankowe:
„Fundacja Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej” 
75 1160 2202 0000 0002 7294 7269 z dopiskiem „SAMBOR”.