15.03.2022

Pomoc w znalezieniu szkoły lub przedszkola w Oświęcimiu dla osób z Ukrainy

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY I MIESZKAJĄCYCH OBECNIE W OŚWIĘCIMIU

Oświęcimskie szkoły przyjmują dzieci z Ukrainy na postawie złożonych wniosków, które dostępne są w każdej szkole.

W przypadku gdy dana szkoła nie będzie już dysponować wolnymi miejscami, wskaże inną placówkę, w której dzieci będą mogły realizować obowiązek nauki.

Informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są w sekretariatach szkół od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

MIEJSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Królowej Jadwigi 12,

32-600 Oświęcim

+48

338425468

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Karola Olszewskiego 2A,

32-600 Oświęcim

+48

338422386

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Krasickiego 16,

32-600 Oświęcim

+48

338423122

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

ul. Śniadeckiego 26,

32-600 Oświęcim

+48

338422124

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Kalicińskiego 5,

32-600 Oświęcim

+48

338430551

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Wyzwolenia 3,

32-600 Oświęcim

+48

338432563

Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Budowlanych 68,

32-600 Oświęcim

+48

338423123

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Słowackiego 2A,

32-600 Oświęcim

+48

338445691

POWIATOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

ul. Konarskiego 24,

32-600 Oświęcim

+48 338431456

Liceum Ogólnokształcące

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

ul. Bema 8,

32-600 Oświęcim

+48 338424567

LO Mistrzostwa Sportowego: klasy ogólne, klasy mistrzostwa sportowego- pływanie, hokej, piłka nożna, piłka siatkowa

Technikum: technik informatyk, technik elektronik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik technologii chemicznej

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

ul. Leszczyńskiej 8,

32-600 Oświęcim

+48 338431680

Technikum: technik informatyk, technik logistyk, technik programista, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

ul. Obozowa 39,

32-600 Oświęcim

+48 338432515

Technikum: technik architektury krajobrazu, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik architektury, technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa I stopnia: fryzjer, kucharz, klasa wielozawodowa

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach

ul. Kościuszki 1,

32-620 Brzeszcze

+48 322109340

Technikum: technik logistyk, technik weterynarii

Szkoła Branżowa I stopnia: klasa wielozawodowa

Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach

ul. Kościuszki 29,

32-650 Kęty

+48 338453072

Liceum Ogólnokształcące

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

ul. Żwirki i Wigury 27a,

32-650 Kęty

+48 338453268

LO Mistrzostwa Sportowego: klasy mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa, piłka nożna

Technikum: technik elektryk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Kętach

ul. Wyspiańskiego 2,

32-650 Kęty

+48 338453211

+48 338453730

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu

ul. Obozowa 40,

32-600 Oświęcim

+48 338422147

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

ul. Bema 4,

32-600 Oświęcim

+48 338431162

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach

ul. Nosala 7,

32-620 Brzeszcze

+48 327374646

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach

ul. Żwirki i Wigury 27a,

32-650 Kęty

+48 338452304

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

ul. Bema 4,

32-600 Oświęcim

+48 338431162

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 1,

32-600 Oświęcim

+48 338424264

UCZELNIA WYŻSZA

Małopolska Uczelnia Państwowa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu

ul. M. Kolbego 8,

32-600 Oświęcim

+48 338430691

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało poradnik dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. To praktyczne wskazówki na temat tego, jak zapisać dziecko do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy 

Oświęcimskie przedszkola miejskie będą przyjmować dzieci z Ukrainy w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Informacje dostępne są w placówkach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Miejskie Przedszkole nr 7

ul. Słowackiego 8,
32-600 Oświęcim

+48

338422369

Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym

ul. Broniewskiego 12,
32-600 Oświęcim

+48

338423725

Miejskie Przedszkole nr 15

ul. Budowlanych 43,
32-600 Oświęcim

+48

338424635

Miejskie Przedszkole nr 16

ul. Pilata 1,
32-600 Oświęcim

+48

338423431

Miejskie Przedszkole nr 17

ul. Orłowskiego 102,
32-600 Oświęcim

+48

338431102

Miejskie Przedszkole nr 18

ul. Nideckiego 24,
32-600 Oświęcim

+48

338430823

Do pobrania:


 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ З УКРАЇНИ І ЗАРАЗ ПРОЖИВАЮТЬ В ОСВЕНЦИМІ

Початкові школи в Освенцимі приймають дітей з України на підставі поданих заяв, доступних в кожній школі.

Якщо в даній школі більше немає вільних місць, то буде вказано інший заклад, де діти зможуть отримати обов’язкову освіту.

Інформація для громадян України доступна в школах з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00.

МІСЬКІ ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ (1-8 класи)

Школа № 1

ul. Królowej Jadwigi 12,

32-600 Oświęcim

+48 338425468

Школа №r 2

ul. Karola Olszewskiego 2A,

32-600 Oświęcim

+48 338422386

Школа № 3

ul. Krasickiego 16,

32-600 Oświęcim

+48 338423122

Школа № 4 (з відділом інтеграційним)

ul. Śniadeckiego 26,

32-600 Oświęcim

+48 338422124

Школа № 5

ul. Kalicińskiego 5,

32-600 Oświęcim

+48 338430551

Школа № 7

ul. Wyzwolenia 3,

32-600 Oświęcim

+48 338432563

Школа № 9

ul. Budowlanych 68,

32-600 Oświęcim

+48 338423123

Школа № 11

ul. Słowackiego 2A,

32-600 Oświęcim

+48 338445691

МІСЬКІ ТА РАЙОННІ СЕРЕДНІ ШКОЛИ (од 9 класу) ЛІЦЕЇ,ГІМНАЗІЇ,ТЕХНІКУМИ

Районний Комплекс 1 Загальноосвітніх Шкіл ім.Станіслава Конарськеґо. в Освенцимі

ul. Konarskiego 24,

32-600 Oświęcim

+48 338431456

(Ліцей загальноосвітній)

Районний Комплекс 2 Загальноосвітніх Шкіл Чемпіонату Спорту і Техніки

(Школа фізичного виховання)

ul. Bema 8,

32-600 Oświęcim

+48 338424567

Спортивні факультети: класи загального фізичного виховання, класи спортивні плавання, хокей, футбол, волейбол

Технічні факультети: інформатика, електроніка, графікіа i цифрова поліграфія, хімічні технології

Районний техніко-промисловий навчальний центр в Освенцимі (Технікум)

ul. Leszczyńskiej 8,

32-600 Oświęcim

+48 338431680

Технічні факультети: інформатика, логістика, програмування, механічна електроніка, автомобільна механіка, експедитор

Районний Комплекс 4 Економічно-Гастрономічних Шкіл в Освенцимі

ul. Obozowa 39,

32-600 Oświęcim

+48 338432515

Технічні факультети: ландшафтний дизайн, туристичний бізнес, економіка, технологія та послуги громадського харчування, реклама і маркетинг, архітектор, гостинний бізнес

(Торговельна школа І ступеня: перукар, кухар, багатопрофільний клас)

Районний Комплекс 6 Професійно-технічних і загальноосвітніх закладів в Бжещах

ul. Kościuszki 1,

32-620 Brzeszcze

+48 322109340

Технічні факультети: технік з матеріально-технічного забезпечення і логістики, ветеринарний технік

(Промислова школа І ступеня: багатопрофесійний клас)

Районний Комплекс 9 Загальноосвітніх Шкіл ім. Марії Домбровської в Кентах

ul. Kościuszki 29,

32-650 Kęty

+48 338453072

(Ліцей загальноосвітній)

Районний Комплекс 10 Загальноосвітніх механічно-електричних Шкіл в Кентах

ul. Żwirki i Wigury 27a,

32-650 Kęty

+48 338453268

(Школа фізичного виховання)

Спортивні факультети: футбол, волейбол

Технічні факультети: електрик, інформатик, технологія та послуги громадського харчування, механік, гостинний бізнес

Торговельне училище 1 ступеня: механік-автослюсар, зварник, продавець, перукар, сантехнік

Перший Ліцей загальноосвітній iм.Виспанського в Кентах

ul. Wyspiańskiego 2,

32-650 Kęty

+48 338453211

+48 338453730

Спеціальний заклад школьно-освітній в Освенцимі

ul. Obozowa 40,

32-600 Oświęcim

+48 338422147

Спеціальна початкова школа

Спеціальна промислова школа 1 ступеня

Школа, що готує до роботи

ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАТИВНІ ЦЕНТРИ

Психолого-педагогічний консультативний центр в Освенцимі

ul. Bema 4,

32-600 Oświęcim

+48 338431162

Психолого-педагогічний консультативний центр в Бжещах

ul. Nosala 7,

32-620 Brzeszcze

+48 327374646

Психолого-педагогічний консультативний центр в Кентах

ul. Żwirki i Wigury 27a,

32-650 Kęty

+48 338452304

МОЛОДІЖНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ

Молодіжний будинок культури в Освенцимі

ul. Olszewskiego 1,

32-600 Oświęcim

+48 338424264

УНІВЕРСИТЕТ

Малопольський державний університет імені Вітольда Пілецького

в Освенцимі

ul. M. Kolbego 8,

32-600 Oświęcim

+48 338430691

Міністерство освіти і науки підготувало посібник для батьків дітей, які приїжджають з України. Це практичні поради про те, як записати дитину до школи та права іноземних учнів у польських школах.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

Міські дитячі садки Освенцима будуть приймати дітей з України згідно наявності вільних місць.

Інформація доступна у дитячих садках з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 16.00.

МІСЬКІ ДЕРЖАВНІ ДИТЯЧІ САДКИ

Міський державний дитячий садок 7

ul. Słowackiego 8,
32-600 Oświęcim

+48 338422369

Міський державний дитячий садок 14 (з відділом інтеграційним та спеціальним)

ul. Broniewskiego 12,
32-600 Oświęcim

+48 338423725

Міський державний дитячий садок 15

ul. Budowlanych 43,
32-600 Oświęcim

+48 338424635

Міський державний дитячий садок 16

ul. Pilata 1,
32-600 Oświęcim

+48 338423431

Міський державний дитячий садок 17

ul. Orłowskiego 102,
32-600 Oświęcim

+48 338431102

Міський державний дитячий садок 18

ul. Nideckiego 24,
32-600 Oświęcim

+48 338430823