05.08.2011

Ponad 33 miliony na inwestycje w Oświęcimiu

 

2 sierpnia br. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015”. Projekt został przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na jego realizację przeznaczono środki w wysokości 33 610 000 zł, które zostaną podzielone na 4 beneficjentów: powiat oświęcimski dostanie ok. 10 mln zł, gmina Oświęcim – ok. 11 mln zł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – ok. 4 mln, a miasto Oświęcim – ok. 8 milionów złotych. 

 

 

2 sierpnia br. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015”. Projekt został przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na jego realizację przeznaczono środki w wysokości 33 610 000 zł, które zostaną podzielone na 4 beneficjentów: powiat oświęcimski dostanie ok. 10 mln zł, gmina Oświęcim – ok. 11 mln zł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – ok. 4 mln, a miasto Oświęcim – ok. 8 milionów złotych. 

 

W ramach IV etapu OSPR Miasto Oświęcim planuje zrealizować następujące zadania:

  • przebudowa ul. Szarych Szeregów,
  • przebudowa ul. Polnej,
  • przebudowa ul. Ostatni Etap (II etap),
  • przebudowa Płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą (etap II),
  • przebudowa ul. Krasickiego,

 

Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej.

Środki będą wykorzystywane przez cztery lata: w roku 2012 – 6 920 tys. zł, 2013 r. – 9 840 tys. zł, 2014 r. – 12 360 tys. zł i w 2015 r. – 4 490 tys. zł. Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań programu będzie sprawował minister spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewoda małopolski.

Program, realizowany w latach 2012-2015, jest zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015. Jest także zbieżny z działaniami podejmowanymi w ramach polityki spójności Unii Europejskiej oraz z kierunkami wytyczonymi przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie.