07.10.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. o godz. 15.30 w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
2. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. o godz. 15.30 w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
2. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.