08.06.2012

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu".
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2012 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Informacja na temat realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu".
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2012 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.