05.02.2014

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.