25.10.2012

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z propozycją Firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SKA w Oświęcimiu dotyczącą budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z propozycją Firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SKA w Oświęcimiu dotyczącą budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.