29.06.2012

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie sprawy dot. budowy hali sportowej na terenie miasta Oświęcim.
2. Zapoznanie się z propozycją modernizacji obiektu Krytej Pływalni.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie sprawy dot. budowy hali sportowej na terenie miasta Oświęcim.
2. Zapoznanie się z propozycją modernizacji obiektu Krytej Pływalni.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.