08.04.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Bema 12

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Bema 12

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.