05.03.2015

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność oraz kondycja finansowa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność oraz kondycja finansowa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.