08.05.2015

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w terenie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Realizacja „Przebudowy kładki dla pieszych przez rzekę Sołę” – wizytacja w terenie.
2. Realizacja „Przebudowy ul. Pilata i Olszewskiego – etap II” – inwestycja wspólna z Powiatem – wizytacja w terenie
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w terenie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Realizacja „Przebudowy kładki dla pieszych przez rzekę Sołę” – wizytacja w terenie.
2. Realizacja „Przebudowy ul. Pilata i Olszewskiego – etap II” – inwestycja wspólna z Powiatem – wizytacja w terenie
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.