05.06.2015

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 czerwca r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r.
2. Analiza informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 czerwca r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2014 r.
2. Analiza informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.