21.08.2015

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Analiza „Sprawozdania Prezydenta Miasta Oświęcim z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2014.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Analiza „Sprawozdania Prezydenta Miasta Oświęcim z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za rok 2014.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.