04.05.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 7.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.