08.04.2016

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory przy ul. Gospodarczej w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory.
2. Działalność Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
3. Wyrażenie opinii do zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory przy ul. Gospodarczej w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory.
2. Działalność Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
3. Wyrażenie opinii do zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.