05.05.2016

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2015 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2015 r. ZLA w Oświęcimiu, OCK w Oświęcimiu, MBP w Oświęcimiu, MZ w Oświęcimiu.
3. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2015 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2015 r. ZLA w Oświęcimiu, OCK w Oświęcimiu, MBP w Oświęcimiu, MZ w Oświęcimiu.
3. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.