10.06.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim (dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.