20.12.2016

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.