27.06.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w sali  nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w sali  nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.