10.11.2017

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Podsumowanie tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2017.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Podsumowanie tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2017.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.