08.09.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Spotkanie w/s zagospodarowania Rynku.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2011 r. uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Spotkanie w/s zagospodarowania Rynku.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2011 r. uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.