09.12.2011

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanowiska Prezydenta Miasta do wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanowiska Prezydenta Miasta do wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.